Τα οφέλη της υπηρεσίας SIXT Leasing με μια ματιά

Ευελιξία στη μίσθωση
Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα
Χωρίς γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες
Χωρίς κρυφές χρεώσεις και δεσμεύσεις
Χαμηλό κόστος
Χωρίς δαπάνη αγοράς
Χωρίς έξοδα χρηματοδότησης
Χωρίς αποσβέσεις
Κάλυψη ανά πάσα στιγμή
Μικτή ασφαλιστική κάλυψη με τις ισχύουσες απαλλαγές
24ωρη οδική βοήθεια
Συντήρηση, service και επισκευή αυτοκινήτου
Τέλη κυκλοφορίας

Διαλέξτε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει σήμερα κιόλας

FIAT 500 HYBRID
Fiat 500 Hybrid
Από€165/μήνα
Από€204,60/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
4
3
1
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
FIAT PANDA HYBRID
Fiat Panda Hybrid
Από€171/μήνα
Από€212,04/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
4
5
1
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
OPEL CORSA
Opel Corsa
Από€184/μήνα
Από€228,16/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
4
5
2
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
CITROEN C3
Citroen C3
Από€190/μήνα
Από€235,60/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
4
5
2
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TOYOTA COROLLA
Toyota Corolla
Από€218/μήνα
Από€270,32/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
2
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
FIAT DOBLO
Fiat Doblo
Από€252/μήνα
Από€312,48/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
8
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
MINI COOPER
cooper
Από€274/μήνα
Από€339,76/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
4
5
2
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
MERCEDES A-SERIES
aseries
Από€278/μήνα
Από€344,72/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
MINI ONE D COUNTRYMAN
mini
Από€299/μήνα
Από€370,76/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
FIAT 500E
Fiat 500e
Από€330/μήνα
Από€409,20/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
4
3
1
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
PEUGEOT E-208 ACTIVE
Peugeot e208 Allure
Από€359/μήνα
Από€445,16/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
4
5
2
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
BMW SERIES 1
series1
Από€367/μήνα
Από€455,08/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
transporter
Από€381/μήνα
Από€472,44/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
M
8
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
RANGE ROVER EVOQUE
Range Rover Evoque
Από€725/μήνα
Από€899,00/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
BMW X5
x5
Από€928/μήνα
Από€1.150,72/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
PORSCHE CAYENNE E-HYBRID
Porsche Cayenne E-Hybrid
Από€1.183/μήνα
Από€1.466,92/μήνα
με Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.

Προκαταβολή από 20% της λιανικής αξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A/C
A
5
5
3
Διάρκεια μίσθωσης: 48 μήνες
20.000 χλμ. ανά έτος
Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
Ασφάλεια προς τρίτους
Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
Μικτή ασφάλεια
Θραύση κρυστάλλων
24ωρη οδική βοήθεια
Τέλη κυκλοφορίας
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χμ.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία SIXT Leasing

1
Επιλογή αυτοκινήτου

Διαλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα επιλογών (Sport, Sedan, City, SUV, Luxury, Pick-Up, Van, E-Vehicles κ.λπ.)

2
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για τις λεπτομέρειες

3
Παραλαβή αυτοκινήτου

Παραλάβετε το νέο σας αυτοκίνητο σε έναν από τους σταθμούς της SIXT που βρίσκεται δίπλα σας και απολαύστε ασφαλείς διαδρομές

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία SIXT Leasing

Ασφαλιστική κάλυψη

Περιλαμβάνεται μικτή ασφάλεια με τις ισχύουσες απαλλαγές και προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών

Εξυπηρέτηση οδηγών

Περιλαμβάνεται 24ωρη οδική βοήθεια, όπου και αν βρεθείτε

Συντήρηση και επισκευή

Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα συντήρησης, service, φθοράς και επισκευής του αυτοκινήτου

Ευρεία γκάμα αυτοκινήτων και μοντέλων

Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα επιλογών (Sport, Sedan, City, SUV, Luxury, Pick-Up, Van, E-Vehicles κ.λπ.)

Σταθεροί μηνιαίοι όροι

Διαμορφώστε το μίσθωμα με βάση τις ανάγκες σας και ξενοιάστε

Εξαγορά αυτοκινήτου

Μετά το τέλος της μίσθωσης, μπορείτε να επιστρέψετε το αυτοκίνητο ή να το αγοράσετε και να συνεχίσετε να το οδηγείτε

Yπηρεσία SIXT Leasing + vs. Αγορά αυτοκινήτου

Πείτε «αντίο» στην αγορά αυτοκινήτου και επιλέξτε την πιο συμφέρουσα υπηρεσία μίσθωσης για ιδιώτες & εταιρείες. Οδηγήστε με ασφάλεια, ευελιξία και χωρίς περιττά έξοδα. Η SIXT είναι πάντα δίπλα σας!

 

Leasing αυτοκινήτου

Αγορά αυτοκινήτου

Ταξινόμηση αυτοκινήτου

Περιλαμβάνεται

€€

Συντήρηση και επισκευή

Περιλαμβάνεται

€€

Ασφαλιστική κάλυψη

Περιλαμβάνεται

€€

Αποσβέσεις

Περιλαμβάνεται

€€

Τέλη κυκλοφορίας

Περιλαμβάνεται

€€

Χρόνος παραλαβής

Κατόπιν διαθεσιμότητας

Κατόπιν διαθεσιμότητας

Κατάσταση αυτοκινήτου

Καινούριο

Καινούριο/Μεταχειρισμένο

Διάρκεια συμβολαίου

Από δύο (2) χρόνια

Αορίστου χρόνου

Πληρωμή

Πιστωτική κάρτα/Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μετρητά/Δόσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω αυτοκίνητο;

Η διαδικασία είναι απλή:

 • Επιλέγετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, ώστε ένας μέλος της ομάδας μας να επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών
 • Παραλαμβάνετε το νέο σας αυτοκίνητο, κατόπιν διαθεσιμότητας, σε έναν από τους σταθμούς της SIXT που βρίσκεται δίπλα σας
Μπορώ να διαλέξω όποιο αυτοκίνητο επιθυμώ;

Η SIXT μπορεί να σας παρέχει οποιοδήποτε αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε το αυτοκίνητο όπως εσείς επιθυμείτε.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου;

Η SIXT είναι ο εκμισθωτής και παραμένει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Εσείς, ως μισθωτής, έχετε το δικαίωμα χρήσης του αυτοκινήτου για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Θα παραλάβω καινούριο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο;

Η υπηρεσία SIXT Leasing προσφέρει μόνο καινούρια αυτοκίνητα, βάσει διαθεσιμότητας.

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής;

Το μηνιαίο μισθώμα προπληρώνεται στην αρχή κάθε μήνα μέσω πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τι παροχές περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα;

Το μηνιαίο μίσθωμα αφορά σε σύμβαση 48 μηνών και περιλαμβάνει:

 • 20.000 χλμ. τον χρόνο
 • Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβατών
 • Ασφάλεια προς τρίτους
 • Ασφάλιση πυρός, μερικής και ολικής κλοπής
 • Μικτή ασφάλεια
 • Θραύση κρυστάλλων
 • 24ωρη οδική βοήθεια
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χλμ.
 • Αντικατάσταση του αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και ολικής καταστροφής ή κλοπής
Τι επιπλέον χρεώσεις μπορεί να προκύψουν, πέραν της μηνιαίας μίσθωσης;

Η υπηρεσία SIXT Leasing περιλαμβάνει εγγύηση τεσσάρων (4) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού και επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει προκαταβολή, η οποία λαμβάνεται ως το πρώτο μηνιαίο μίσθωμα και η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το αυτοκίνητο της επιλογής σας.

 

Στην μηνιαία μίσθωση δεν περιλαμβάνεται η βενζίνη και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προκύψει από τη χρήση του αυτοκινήτου (π.χ. πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ).

Με πόσο Φ.Π.Α. επιβαρύνεται το μηνιαίο μίσθωμα;

Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 24% πλέον του μηνιαίου μισθώματος, με εξαίρεση την Κω όπου ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 17%.

 

Επιλέγοντας το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα παραπάνω, σας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα το μηνιαίο μίσθωμα με και χωρίς Φ.Π.Α.

Υπάρχει ελάχιστος χρόνος συμβολαίου;

Η ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου είναι δύο (2) χρόνια.

Μπορώ να αγοράσω το αυτοκίνητο μετά το τέλος της μίσθωσης;

Φυσικά, μπορείτε να αγοράσετε το αυτοκίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Τι επιλογές έχω μέχρι να παραλάβω το καινούριο μου αυτοκίνητο;

Μέχρι να παραλάβετε το καινούριο σας αυτοκίνητο, η SIXT μπορεί να σας παρέχει, από τον στόλο της, όχημα ίδιας κατηγορίας, με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα του SIXT Leasing συμβολαίου σας.

Πού μπορώ να βρω τους όρους μίσθωσης της SIXT;

Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης εδώ.